DSpace Repository

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

 

Speciální pedagogika je jediný odborný časopis v ČR pro teorii a praxi vědního oboru
speciální pedagogika:

  • Slouží speciálně pedagogickým katedrám na univerzitách a dalším vysokoškolským pracovištím k profesnímu růstu jejich členů.
  • Poskytuje prostor pro prezentaci odborných zkušeností speciálních pedagogů z terénu.

Speciální pedagogika je periodikum s ojedinělou tradicí. Její počátky utvářel časopis Úchylná mládež (od roku 1926), následovaly Pedagogické rozhledy (od roku 1945), dále Nápravná pedagogika (od roku 1949) a po několikaletém přerušení Otázky defektologie (od roku 1959). Poté plynule navázala Teorie a praxe speciální pedagogiky (od roku 1988) a konečně Speciální pedagogika (od roku 1990). V roce 2008 tak vychází již její 18. ročník.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more