DSpace Repository

Čitateľská gramotnosť žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (vybrané výsledky výskumu)

Show simple item record

dc.contributor.author Tarcsiová, Darina
dc.contributor.author Dzurillová, Katarína
dc.date.accessioned 2017-11-27T09:00:09Z
dc.date.available 2017-11-27T09:00:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-2720
dc.identifier.uri http://dspace.specpeda.cz/handle/0/1622
dc.description.abstract Štúdia prináša vybrané výsledky kvantitatívnej časti výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov so sluchovým postihnutím v integrovaných/inkluzívnych podmienkach. Údaje sme získavali prostredníctvom dotazníka pre ich pedagógov slovenského jazyka a literatúry (n = 107), ktorý bol zameraný na oblasti: čitateľské zručnosti – proces porozumenia textu, čitateľské zručnosti – práca s textom, čitateľské postoje a návyky a záujmy v čítaní. cs
dc.description.abstract The study presents selected results of the quantitative part of a study of reading literacy among pupils with hearing disabilities in integrated/inclusive conditions. We obtained the data using a questionnaire for their teachers of Slovak language and literature (n = 107), which was focused on the areas: reading skills – process of understanding text, reader abilities – work with text, reader attitudes and hab- its and interests in reading. en
dc.format.extent 383-395 ; 13 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Karlova v Praze cs
dc.relation.ispartofseries Speciální pedagogika cs
dc.relation.ispartofseries 25;4
dc.subject integrované/inkluzívne vzdelávanie cs
dc.subject žiak so sluchovým postihnutím cs
dc.subject čitateľská gramotnosť cs
dc.subject faktory ovplyvňuje čitateľskú gramotnosť cs
dc.subject dobrý čitateľ cs
dc.title Čitateľská gramotnosť žiakov so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí (vybrané výsledky výskumu) cs
dc.type Article cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account