DSpace Repository

Historiografická analýza pôsobenia a prínosu doc. Vladimíra Predmerského pre rozvoj teoretickej i praxeologickej oblasti špeciálnej pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.author Vančová, Alica
dc.date.accessioned 2017-11-28T08:22:39Z
dc.date.available 2017-11-28T08:22:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-2720
dc.identifier.uri http://dspace.specpeda.cz/handle/0/1626
dc.description.abstract Historiografická vedecká štúdia prezentuje ako vedecký výstup sumarizáciu výsledkov historiografického skúmania pôsobenia osobnosti Vladimíra Predmerského na poli slovenskej, ale i československej špeciálnej pedagogiky. Na zozbieranie a vyhodnotenie údajov boli použité metódy historiografického výskumu. Spracovanie údajov z verejne dostupných zdrojov, ale i zo súkromných zdrojov a archívov, vrátane archívu rodiny Predmerských, umožnilo predstaviť v zhutnenej podobe život a dielo doc. Predmerského z aspektu jeho prínosu pre rozvoj špeciálnej pedagogiky. cs
dc.description.abstract This historiographical study presents a summary of the results of academic inves- tigation of the influence of Vladimír Predmerský´s activities in the field of Slovak, but also Czechoslovak special education. To collect and evaluate data we used methods of historiographical research. We analysed data from publicly available sources, but also from private sources and archives, including the archive of the Predmerský Archive. This has enabled us to present a more detailed and searching erský´s life and work from the perspective of his contribution to development of special education. en
dc.format.extent 396-410 ; 15 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Karlova v Praze cs
dc.relation.ispartofseries Speciální pedagogika cs
dc.relation.ispartofseries 25;4
dc.subject Vladimír Predmerský cs
dc.subject špeciálna pedagogika cs
dc.subject dejiny špeciálnej pedagogiky cs
dc.subject osobnos- ti špeciálnej pedagogiky cs
dc.subject rozvoj špeciálnej pedagogiky cs
dc.title Historiografická analýza pôsobenia a prínosu doc. Vladimíra Predmerského pre rozvoj teoretickej i praxeologickej oblasti špeciálnej pedagogiky cs
dc.type Article cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account