DSpace Repository

Analýza vybraných špecifík predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím

Show simple item record

dc.contributor.author Vančová, Alica
dc.contributor.author Belušíková, Daniela
dc.date.accessioned 2017-11-27T09:53:18Z
dc.date.available 2017-11-27T09:53:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1211-2720
dc.identifier.uri http://dspace.specpeda.cz/handle/0/1625
dc.description.abstract Príspevok popisuje aktuálne východiská a podmienky predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím na Slovensku. Cieľom kvantitatívneho skúmania bolo zistiť špecifiká predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím z pohľadu praxeológie. Dotazník pre pedagógov špeciálnych materských škôl pre deti s mentálnym postihnutím a špeciálnych tried pre deti s mentálnym postihnutím bol hlavným výskumným nástrojom. Výsledky kvantitatívnej analýzy poskytujú výskumné údaje a poznatky o špecifíkách realizácie predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím na území Slovenska. cs
dc.description.abstract This paper describes the background and current conditions of pre-primary education for children with mental disabilities in Slovakia. The aim of a quantitative investigation was to identify the specific features of preprimary education for children with intellectual disabilities in terms of praxeology. A questionnaire for teachers of special kindergarten for children with developmental disabilities and special classes for children with mental disabilities has been a major research tool. The results provide a quantitative analysis of research data and knowledge about the specifics of pre-primary education of children with intellectual disabilities in Slovakia. en
dc.format.extent 420-437; 18 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Karlova v Praze cs
dc.relation.ispartofseries Speciální pedagogika cs
dc.relation.ispartofseries 26;4
dc.subject mentálne postihnutie cs
dc.subject deti s mentálnym postihnutím cs
dc.subject špecifiká predprimárneho vzdelávania, cs
dc.subject vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím. cs
dc.title Analýza vybraných špecifík predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím cs
dc.type Article cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account