DSpace Repository

Možnosti nácviku sčítania a odčítania s prechodom cez desiatku u žiakov s mentálnym postihnutím

Show simple item record

dc.contributor.author Šulovská, Monika
dc.date.accessioned 2017-11-27T09:44:23Z
dc.date.available 2017-11-27T09:44:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1211-2720
dc.identifier.uri http://dspace.specpeda.cz/handle/0/1624
dc.description.abstract Článok poskytuje návrh metodiky nácviku sčítania a odčítania s prechodom cez zá- klad 10. Uvedené učivo sa považuje za najnáročnejšie aritmetické učivo žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaných v treťom ročníku. Autorka v tejto oblasti prezentuje prístup, podstatu a možnosti podpory matematických zručností žiakov s mentálnym postihnutím. Príspe- vok prezentuje čiastkové výsledky projektu VEGA č. 1/0789/14 „Determinanty a odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným postihnutím v oblasti somatopatologickej, psychoedukačnej, komunikačnej a sociálnej“ cs
dc.description.abstract The article proposes a method of training in addition and subtraction through base 10. This is considered the most difficult arithmetic material for third grade pupils with a mild degree of mental disability. In this context the articlepresents an approach, basic idea and strategies intended to encourage mathematical skills in pupils with mental disability. It offers some of the result of the VEGA project no. 1/0789/14 “Determinants and Deviations of the Development of Children of School Age with Health Disabilities in Somato-Pathological, Psycho-Educational, Communicational and Social Areas”. en
dc.format.extent 411-419; 9 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Karlova v Praze cs
dc.relation.ispartofseries Speciální pedagogika cs
dc.relation.ispartofseries 26;4
dc.subject matematika cs
dc.subject žiak s mentálnym postihnutím cs
dc.subject špeciálna metodika matematiky cs
dc.subject názornosť cs
dc.title Možnosti nácviku sčítania a odčítania s prechodom cez desiatku u žiakov s mentálnym postihnutím cs
dc.type Article cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account