DSpace Repository

Teória edukácie sluchovej výchovy u žiakov so sluchovým postihnutím

Show simple item record

dc.contributor.author Schmidtová, Margita
dc.date.accessioned 2017-11-27T09:39:50Z
dc.date.available 2017-11-27T09:39:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1211-2720
dc.identifier.uri http://dspace.specpeda.cz/handle/0/1623
dc.description.abstract Aktuálne zmeny v edukácie v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých vyžadujú ino- vované vymedzenia cieľov, zásad, princípov a úloh v oblasti sluchovej výchovy pri stimulovaní počutia u žiakov so sluchovým postihnutím. Z tohto pohľadu považujem za dôležité vymedzenie teórie edukácie v sluchovej výchove ako oblasti, ktorá v posledných desaťročiach v dôsledku pozna- nia v medicíne a psychológii a rozvoja techniky vykazuje zásadné zmeny v prospech kvality počutia a následne rozvoja reči a jazyka, komunikácie u žiakov so sluchovým postihnutím. cs
dc.description.abstract Current changes in education in the field of teaching pupils with impaired hearing demand a new definition of goals, basic principles and tasks in training designed to stimulate hearing in such pupils. From this point of view we think it important to define the theory of education in hearing training as a field that in recent decades, as a result of advances in medicine, psychology and technology, has been undergoing fundamental changes to the benefit of quality of hearing and consequently the development of speech and language, and communication among pupils with hearing disabilities. en
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Karlova v Praze cs
dc.relation.ispartofseries Speciální pedagogika cs
dc.relation.ispartofseries 26;4
dc.subject sluchová výchova cs
dc.subject zásady cs
dc.subject princípy cs
dc.subject úlohy sluchovej výchovy cs
dc.subject žiaci so sluchovým postihnutím. cs
dc.title Teória edukácie sluchovej výchovy u žiakov so sluchovým postihnutím cs
dc.type Article cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account