DSpace Repository

Browsing 025/1 by Title

Browsing 025/1 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Šulovská, Monika (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
  V príspevku predstavujeme single-subject research (výskum s jedným subjektom), ktorý je podľa viacerých autorov vysoko validnou a reliabilnou metodológiou. Single-subject research zohráva dôležitú úlohu v rozvíjaní praxe ...
 • Kostelecká, Yvona; Kostelecký, Tomáš; Jančařík, Antonín; Kohnová, Jana (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
  České země patřily mezi etnicky heterogenní území s vysokým procentem zastoupení německy mlu- vícího obyvatelstva. Historické události 20. století ovšem vedly k tomu, že na konci 80. let minulého století se Česko vřadilo ...
 • Procházková, Lucie (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
  Při volbě budoucího povolání a profesního vzdělávání potřebují mladí lidé často pomoc. Tu jim vedle rodičů poskytují učitelé, poradenští pracovníci na školách i mimo školu. U řady mla- dých lidí znesnadňuje volbu vhodné ...
 • Chrastina, Jan; Tomanová, Milena (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
  Chronická spasticita je výrazným symptomem mozkové obrny. Ovlivňuje nejen celkovou kvalitu života této cílové skupiny, ale také výkon běžných denních činností, úroveň samostatnosti a míru soběstačnosti klientů. Cílem ...
 • Pecina, Pavel (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
 • Liscová, Lucie; Vařeková, Jitka (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
  Výzkumy z poslední doby shodně poukazují na nárůst počtu dětí s diagnostikovanými poruchami autistického spektra (PAS), což do jisté míry může být způsobeno snížením věku, kdy je autismus diagnostikován, a též stanovení ...
 • Šteklová, Petra; Strnad, Pavel (Univerzita Karlova v Praze, 2015)
  V článku shrnujeme ve vybraných aspektech naše desetileté zkušenosti s atletickým tré- ninkem spastické atletky třídy T38 na úrovni reprezentace ČR (souhrn z let 2002−2012). Člá- nek přináší informace o realizaci tréninku ...

Search DSpace


Browse

My Account