016/2

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
 • Vítková, Marie (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
 • Slouka, Igor (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  Jestliže pracujete s počítačem mnoho hodin denně a máte u něj klasický monitor staršího typu, není vyloučeno, že dříve či později zaznamenáte (nebo jste již zaznamenali) potíže (nejen) se svým zrakem.
 • Langer, Jiří (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
 • Jošt, Jiří (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  Autor vyšetřil oční pohyby u vzorku předškolních dětí (N = 85), z něhož se vyčlenilo dítě, jehož oční pohyby se výrazné lišily od ostatních. Souběžně s tím se odlišoval i čtenářský vývoj tohoto dítěte od ostatních (sledovaný ...
 • Fischer, Slavomil; Škoda, Jiří (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  Autoři prezentují výzkumnou studii, zaměřenou na zjišťování odlišností v aktuálně sdílených potřebách zdravotně postižených jedinců v ústavní péči. Odlišnosti v motivaci byly zjišťovány projektivními metodami s následnou ...
 • Strnadová, Iva; Krejčová, Lenka (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  Článek informuje o výzkumném projektu realizovaném v Psychiatrickém centru Praha,' který se věnoval problematice sociálního a rodinného zázemí dětí s dyslexií. První etapu výzkumu představovala anketa zjišťující informovanost ...
 • Kerekrétiová, Aurélie (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  Príspevok pojednáva o psycho-somatickej etiológii porúch hlasu u hlasových profesionálov, kde jedným z častých príčinných faktorov je stres. Autorka poukazuje na príčiny a príznaky stresu v tejto špecificky rizikovej ...
 • Hatašová, Jana; Jeřábková, Kateřina (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se v současnosti s příchodem státních závěrečných zkoušek z cizího jazyka, kterým se nevyhnou ani žáci se ...
 • Furmaníková, Lada (Univerzita Karlova v Praze, 2006)
  Článek předkládá teoretické rozpracováni vztahu mezi tvořivostí a mentálním postižením. Je zde definován základní teoretický aparát, v němž je pak analyzována inteligence jako hlavní diagnostikovatelný ukazatel mentální ...

View more